Tập Huấn chuyên môn về Điều tra lập địa, Xác định loài cây trồng

Tập Huấn chuyên môn về Điều tra lập địa, Xác định loài cây trồng

Ngày 19.7.2019, Viên NCST&MTR tổ chức 01 buổi tập huấn chuyên môn về điều tra lập địa, xác định loài cây trồng.

Tham dự buổi tập huấn có PGS.TS. Ngô Đình Quế cùng toàn thể Lãnh đạo, cán bộ Viện NCST&MTR.

Tại buổi tập huấn các cán bộ trong Viện được PGS.TS. Ngô Đình Quế trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến lập địa, bản đồ, chọn loài cây phù hợp đáp ứng cho các công trình Viện NCST&MTR đã và đang triển khai.

 

 

 

 

 

 

Share