HTQT

T3, 12/19/2017 - 14:39

16/12/2017 tại KS Núi Hoa, TP Bắc Kan

T2, 11/27/2017 - 09:41

Climate change, Carbon and CarboScen

T5, 10/26/2017 - 08:27

Climate change, Carbon and CarboScen

Tại khách sạn Melia, Hà Nội ngày 25 tháng 10 năm 2017 diễn ra hội thảo về Biến đổi khí hậu và Carbon.

Tiến sỹ Markku Larjavaara đến từ trường Đại học Helsinki Vương Quốc Anh đã có bài trình bày các khái niệm về Biến đổi khí hậu.

Sau bài trình bày, Nhóm tác giả đã giới thiệu mô hình CarboScen với các bài tập ví dụ cụ thể minh họa tính carbon trong đất, trong sinh khối với từng vùng ở Việt Nam.

T2, 10/16/2017 - 14:46

Tên dự án: Giảm phát thải do nạn phá rừng và suy thoái rừng thông qua việc sử dụng đất luân phiên trong các khu rừng nhiệt đới (REDD-ALERT)
Mã số dự án: 226310